Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.pajaczkowo.pl

1.DANE

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.pajaczkowo.pl jest Robert Sikora prowadzący działalność gospodarczą Pajączkowo Robert Sikora z siedzibą w 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 53/21 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 635-178-69-92 REGON 521701877. Adres E-mail: [email protected] nr tel575 306 109

2.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pajączkowo Robert Sikora znajdująca się pod adresem 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 53/21, adres E-mail [email protected] nr tel. 575 306 109  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówień, w szczególności wysyłki zamówień. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez w/w mail. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym: artykuł 6 ust. 1 lit. b) - dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy (relacji biznesowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji przedmiotu umowy i nie będą przekazywane innym podmiotom. Mają Państwo prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3. ZAŁOŻENIE KONTA

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest nieobowiązkowe, istnieje możliwość dokonywania zakupów bez założenia konta. 

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia:

-możliwość złożenia zamówienia poprzez zalogowanie się do swojego konta

-możliwość dokonania zamówienia bez zakładania konta.

W obu przypadkach w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych do wysyłki (Imie i Nazwisko lub nazwa firmy, ulica numer domu, kod pocztowy, nr telefonu, adres E-mail). 

Aby dokonać zakupu należy umieścić towar w koszyku, następnie wybrać sposób płatności i dostawy. 

W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy.

Następnie należy dokonać płatności za pomocą wybranej metody

Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na podany adres E-mail.

Zamówienie zostanie zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

5.WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać w następujący sposób:

-Przelew tradycyjny- przelew na wskazany numer konta

-Przelew natychmiastowy (przelewy24)

-Blik (przelewy24)

- Płatność przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą

- Płatność przy odbiorze (pobranie) tylko w przypadku kurier InPost

Płatności Przelew natychmiastowy i BLIK obsługuje Przelewy24.pl

Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu zakup może zostać anulowany. 

6.WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Wysyłki w kategorii AKCESORIA są realizowane od poniedziałku do piątku, czas od momentu przyjęcia do realizacji do momentu wysyłki wynosi maksymalnie 24 godziny.

Wysyłki w kategoriach PTASZNIKI oraz KARMÓWKA realizowane są od poniedziałku do środy. Zastrzegamy prawo do przesunięcia wysyłki ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (jeżeli temperatura w dowolnym momencie doby w miejscu nadania i w miejscu docelowym spada poniżej -3st.C lub wzrasta powyżej 25st.C) 

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku wyboru metody płatności "Przelewy24". W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności "przelew tradycyjny" zamówienie trafi do realizacji w momencie uznania rachunku bankowego sprzedawcy. W przypadku płatności "za pobraniem" zamówienie zostaje przekazane do realizacji od razu po złożeniu zamówienia.

 

Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w Mikołowie w siedzibie firmy, po wcześniejszej przedpłacie lub przy odbiorze możliwa jest płatność gotówką lub kartą. Przed odbiorem należy skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu 575 306 109 lub drogą mailowa na adres [email protected] w celu ustalenia terminu odbioru.

7.REKLAMACJE I ZWROTY

a) Reklamacja

-Jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy, kupującemu przysługuje prawo do reklamacji na zasadzie rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu.

-Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres E-mail [email protected] lub listownie na adres siedziby firmy tj. Pajączkowo Robert Sikora 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 53/21.

-Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres E-mail, numer zamówienia, nazwa reklamowanego produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz data wystąpienia wady. Oraz żądanie (wymiana produktu na wolny od wad, odstąpienie od umowy)

-Sprzedający wysyła kuriera pod wskazany przez klienta adres. 

-termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od momentu wpłynięcia reklamacji

-w przypadku nieuznania reklamacji, klient zostanie obciążony kosztami wysyłki towaru w obie strony

-w przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki ponosi sklep

 b) Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj nas o swojej decyzji w terminie 30 dni od dnia, w którym klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta fizycznie otrzymał/a zakupiony towar.  W celu zgłoszenia zwrotu należy wypełnić formularz zwrotu na naszej stronie zwrotu zakupów pod adresem Zwroty zakupów (furgonetka.pl). lub przesłać oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub tradycyjną na adres: Pajączkowo Robert Sikora Żwirki i Wigury 53/21 43-190 Mikołów Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zwrot środków

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwraca kwotę zapłaconą za towar oraz w przypadku zwrotu całego zamówienia, koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w sklepie), w terminie  nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym sklep otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jak w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inne rozwiązanie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Sklep zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Zwrot towaru

Zwracane przedmioty należy odesłać lub przekazać do sklepu niezwłocznie, po poinformowaniu o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania towaru do sklepu ponosi osoba zwracająca.

Zwracane przedmioty należy odesłać na adres:

Pajączkowo Robert Sikora

Żwirki i Wigury 53/21

43-190 Mikołów

8.OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania. Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław. TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.

Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

-W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 Data sporządzenia regulaminu 25.05.2022r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl