Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.pajaczkowo.pl

1.DANE

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.pajaczkowo.pl jest Robert Sikora prowadzący działalność gospodarczą Pajączkowo Robert Sikora z siedzibą w 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 53/21 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 635-178-69-92 REGON 521701877. Adres E-mail: shop@pajaczkowo.pl

2.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Pajączkowo Robert Sikora znajdująca się pod adresem 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 53/21, adres E-mail shop@pajaczkowo.pl  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zamówień, w szczególności wysyłki zamówień. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez w/w mail. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( w skrócie RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w tym: artykuł 6 ust. 1 lit. b) - dla danych gromadzonych w celu poprawnego wykonania umowy (relacji biznesowych). Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu realizacji przedmiotu umowy i nie będą przekazywane innym podmiotom. Mają Państwo prawo wnieść zażalenie do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3. ZAŁOŻENIE KONTA

Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest nieobowiązkowe, istnieje możliwość dokonywania zakupów bez założenia konta. 

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia:

-możliwość złożenia zamówienia poprzez zalogowanie się do swojego konta

-możliwość dokonania zamówienia bez zakładania konta.

W obu przypadkach w celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych do wysyłki (Imie i Nazwisko lub nazwa firmy, ulica numer domu, kod pocztowy, nr telefonu, adres E-mail). 

Aby dokonać zakupu należy umieścić towar w koszyku, następnie wybrać sposób płatności i dostawy. 

W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy.

Następnie należy dokonać płatności za pomocą wybranej metody

Po przyjęciu zamówienia Klient zostanie poinformowany o tym fakcie na podany adres E-mail.

Zamówienie zostanie zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. 

5.WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI

Płatności można dokonać w następujący sposób:

-Przelew tradycyjny- przelew na wskazany numer konta

-Przelew natychmiastowy (przelewy24)

-Blik (przelewy24)

- Płatność przy odbiorze osobistym gotówką lub kartą

- Płatność przy odbiorze (pobranie) tylko w przypadku kurier InPost

Płatności Przelew natychmiastowy i BLIK obsługuje Przelewy24.pl

Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu zakup może zostać anulowany. 

6.WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Wysyłki w kategorii AKCESORIA są realizowane od poniedziałku do piątku, czas od momentu przyjęcia do realizacji do momentu wysyłki wynosi maksymalnie 24 godziny.

Wysyłki w kategoriach PTASZNIKI oraz KARMÓWKA realizowane są od poniedziałku do środy. Zastrzegamy prawo do przesunięcia wysyłki ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (jeżeli temperatura w dowolnym momencie doby w miejscu nadania i w miejscu docelowym spada poniżej -3st.C lub wzrasta powyżej 25st.C) 

Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności w przypadku wyboru metody płatności "Przelewy24". W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności "przelew tradycyjny" zamówienie trafi do realizacji w momencie uznania rachunku bankowego sprzedawcy. W przypadku płatności "za pobraniem" zamówienie zostaje przekazane do realizacji od razu po złożeniu zamówienia.

 

Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w Mikołowie w siedzibie firmy, po wcześniejszej przedpłacie lub przy odbiorze możliwa jest płatność gotówką lub kartą. Przed odbiorem należy skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu 575 306 109 lub drogą mailowa na adres shop@pajaczkowo.pl w celu ustalenia terminu odbioru.

7.REKLAMACJE I ZWROTY

a) Reklamacja

-Jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy, masz prawo do reklamacji na zasadzie rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu.

-Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres E-mail shop@pajaczkowo.pl lub listownie na adres siedziby firmy tj. Pajączkowo Robert Sikora 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 53/21.

-Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres E-mail, numer zamówienia, nazwa reklamowanego produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz data wystąpienia wady. Oraz żądanie (wymiana produktu na wolny od wad, odstąpienie od umowy)

-Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres siedziby firmy tj. Pajączkowo Robert Sikora 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 53/21

-termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania towaru przez sprzedającego

-W przypadku uznania reklamacji sprzedający zwraca koszt wysyłki do klienta oraz koszt wysyłki zwrotnej

 b) Odstąpienie od umowy

 -Konsument może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres E-mail shop@pajaczkowo.pl

-Zwracane produkty wraz z wszystkimi akcesoriami należy wysłać bez zwłocznie na adres: Pajączkowo Robert Sikora Żwirki i Wigury 53/21 43-190 Mikołów

-Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

-w przypadku odstąpienia od umowy sprzedający pokrywa koszt wysyłki do klienta. Wysyłka zwrotna jest pokrywana przez kupującego.

c)Zwrot środków

-sprzedający dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności;
-w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
-Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

-Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

-W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 Data sporządzenia regulaminu 25.05.2022r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl